Değerlerimiz

Müşteri Odaklılık

 • Müşterilerimiz için üstün kaliteli ürün ve hizmetleri, makul fiyatlarla, söz verdiğimiz zaman ve şartlarda sunarız.
 • Müşteri memnuniyeti odaklı, müşterilerin ihtiyaç ve taleplerine en kısa zamanda, en doğru şekilde cevap veren bir yapıda ve mantıkla çalışırız.
 • Müşterilerimize saygı, haysiyet, adalet ve nezaket kuralları çerçevesinde eşit yaklaşırız.
 • Sadece hizmet vermeye yetkin olduğumuz, hizmetlerimize ve ürünlerimize değer veren, doğruluk ve meşruiyet kriterlerine uyan müşterilerimiz için çalışmayı amaçlarız.
 • Müşterilerimizin gizli bilgilerine önem veririz ve bu bilgileri kendilerinden onay almadan kimseyle paylaşmayız.
 • Verdiğimiz reklamlarda, doğru ve dürüst davranırız.

Yeniklikçilik

 • İşlerimizde herkesi yaratıcı olmaya teşvik ederiz.
 • Yeni fikirleri heyecanla karşılar ve gelişmesine yardımcı oluruz.
 • Seviyesi ne olursa olsun çalışanlarımızın fikirleri hakkında pozitif oluruz ve onları destekleriz. Böylece, ürünlerimiz, hizmetlerimiz, süreçlerimiz, iş yapış biçimlerimiz konusunda devamlı müşterilerimizin değer vereceği yenilikler yaparız.

Değişimcilik

 • Dünyada her konuda hızlı bir değişimin yaşandığını biliyoruz.
 • Dünyanın herhangi bir yerinde meydana gelen değişimin, çok hızlı bir şekilde tüm dünyayı etkilediğini görüyoruz.
 • Değişim hızının giderek arttığının ve değişmeyenin saf dışı olacağının farkındayız. O halde değişime ayak uydurmaktan öte, değişimi başlatmak gerektiğini ve bunun rekabet avantajı getirdiğini çok iyi biliyor bu yönde tedbirler alıyoruz.

Karşılıklı Kazanç

 • Kazan-kazan ilkesine inanırız.
 • İlişkide bulunduğumuz tüm tarafların bizimle yaptıkları işten kazanmaları gerektiğini peşinen kabul ederiz. Onlara ve haklarına saygı gösterir, her kesimle işbirliği yaparak çalışırız.

Akılcılık

 • İşimizi geliştirirken, problem çözerken, her türlü faaliyetimizde aklımızı duygularımızın önüne alırız.
 • Hedef pazarlarımızda rekabet ederken, kesinlikle duygularımız ile değil, akıl ile kararlaştırdığımız yöntemleri uygularız.

Bilimcilik

 • Her konuda bilimin önderliğine inanırız.
 • Devamlı araştırmayı ve öğrenmeyi düşünürüz.
 • Var olan veya yeni bulunmuş bilgileri öğrenerek işimize uygulamak için büyük çaba gösteririz.
 • Bilim kuruluşları ile işbirliği yaparak, gerekli konularda onlara katkı sağlarız.

Proaktiflik

 • Yaptıklarımız veya yapamadıklarımız, kararlarımızın ve seçimlerimizin sonucudur diye peşinen kabul ederiz.
 • Başarı ve başarısızlığımızdan, asla bizim dışımızdaki olayları, diğer insanların tutumlarını suçlu bulmayız.
 • Gerçek değerlere önem veririz. İşlerimize en iyi şekilde konsantre olur ve başarmak için yoğun çaba harcarız.
 • Her şeyden önce yapabileceğimize ve sorunu çözebileceğimize kuvvetle inanırız. Bu inanç bizdeki yapma gücünü harekete geçirir, beceri ve enerjiyi üretir. Bu enerji ile çok çalışır, diğer kişiler ile işbirliği yapar ve mutlaka başarırız.
 • Biz sorun yaratmayız, sorunlara çözüm getiririz, gerekeni yapmak için insiyatifi ele alır, ısrarla çaba gösterir ve işimizi yaparken doğru ilkelere uyarak mutlaka çözüm üretmeye çalışırız.

Takım Ruhu

 • Aynı amaç etrafında birleşir, bu amaca doğru çalışırız.
 • Samimi ve açık bir şekilde birbirimizle bilgi paylaşırız ve iletişim içinde oluruz.
 • Fonksiyonlar, çalışma grupları, takımlar arasında koordinasyon ve işbirliği yaparız.
 • Bireylerin arasındaki farlılıklara değer veririz.
 • Bireysel ve takım başarılarını tanır, ödüllendiririz.
 • Başarı ve başarısızlıkları birbirimizle paylaşarak grup performansını arttırırız.

Liderlik

 • Çalışanlarımızı motive ederek, eğiterek, liderlik ve yönlendirme vasıflarını geliştirmeye çalışırız.
 • Tüm profesyonelleri, potansiyellerinin tümüyle açığa çıkartılması için cesaretlendirir ve yardımcı oluruz.
 • Hak eden herkese, en üst basamağa kadar çıkma şansı tanırız.

Tutarlılık

 • Tüm davranışlarımızda, prensipler, değerler ve standartlarla uyum içinde oluruz.
 • Bu davranış stilimizi tutarlı bir biçimde her zaman devam ettiririz. Sözlerimizin ve eylemlerimizin hep benzer olmasına dikkat ederiz.
 • Yönetim ve değerlendirme faaliyetlerimizde, ilke odaklı, objektif ve tutarlı davranırız.
 • Uygulamalarımızın bireyler arasında veya zaman içerisinde aynı veya yaklaşık olarak aynı olmasına özen gösteririz.
 • Çalışanlarımıza birbiriyle çelişmeyen yönlendirmeler yaparız.
 • Yaptığımız yönlendirmelerin aynı doğrultuda olmasına ve fonksiyonlar arası amaç birliğine önem veririz.

Dürüstlük

 • Tüm iş süreçlerimizde ve ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlük öncelikli değerlerimizdir.
 • İş yaptığımız ve herhangi bir nedenle ilişkili olduğumuz, çalışanlarımız da dahil olmak üzere, her tarafa karşı doğrulukla ve dürüstlükle hareket ederiz.

İş Ahlakı

 • Faaliyetlerimizde kanunlara, düzenlemelere ve şirket içi kurallara bağlı kalırız.
 • Elimizde belirlenmiş bir düzenleme olmadığı durumlarda, kurumumuzun temel değerlerini, etik anlayışını ve evrensel ilkeleri esas alır, faaliyetlerimizde bunları rehber kabul ederiz.
 • Hiçbir şartta meşru olmayan faaliyetimiz olamaz.

Güvenilirlik

 • Kamuoyunun güvenini kazanmak ve sürdürmek temel değerlerimiz arasında yer alır. Doğruluktan hiçbir şartta ayrılmayan, ilkelerine ve sözüne kesinlikle sadık, her konuda güvenilir olmayı içtenlikle benimseriz.
 • Herkese karşı açık, anlaşılır ve doğru bilgiler verir, verilen bilgiler doğrultusunda hareket ederiz. Ne söylediysek onu yaparız, yapamayacak isek söylemeyiz.

Kurumsal Vatandaşlık, Barışçılık ve Yurttaşlık

 • Ülkemizin ve faaliyette bulunduğumuz diğer ülkelerin kanunlarına, geleneklerine uygun bir şekilde davranır ve bu toplumların gelişmesine katkıda bulunmaya çalışırız.
 • İyi bir vatandaş olma bilinci ile hareket eder ve toplumsal konularda öncü olarak duyarlı bir şekilde hareket ederiz.
 • Kadınların eşit bireyler olarak toplumdaki yerlerini almaları için aktif çalışmalar yaparız.
 • Çalışanlarımızın da sosyal sorumluluk bilinci içerisinde toplumun gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla aktif şekilde rol alarak öncü olmalarını bekler ve bu girişimlerini destekleriz.
 • Faaliyetlerimizin çevreye verebileceği zararları en aza indirgemek konusunda çaba gösteririz ve çevre düzenlemelerine uyarız.
 • Kamu yararına olan hizmetlerde, eğitim, çevre, ağaçlandırma, kadın hakları ve hayır işlerine yönelik konularda aktif olarak rol alırız ve yapılan çalışmaları destekleriz.
 • Ülkemizin gelişerek lider ülkeler arasına girmesini, yurttaşlarımızın daha iyi yaşam koşullarına ulaşmasını gönülden ister, buna katkıda bulunuruz.
 • Dünyanın değişik yörelerinde yaşayan farklı ülkelere mensup tüm insanların barış ve mutluluk içinde yaşamalarını yürekten diler, elimizden gelen katkıyı sağlarız.
 
 

Copyright © 2013 HemeraGold.com. Tüm hakları saklıdır. İçerikleri izinsiz kullananlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.

Türkçe İngilizce Rusça Almanca